COAM Advies
| Algemeen | Presentatie | Website | Bedrijfsplan | Freelance |


COAM Advies
Regentesselaan 21
7316 AB Apeldoorn

 

oranjepark

Werkwijze van COAM

Bij ieder product zal er als volgt te werk worden gegaan:

Kennismakingsgesprek
Om te beginnen zal er eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Dit gesprek houdt meer in dan alleen kennismaken. Er wordt ook met u besproken wat voor product u wilt en aan welke eisen het product moet voldoen. 

Voorontwerp
Met de informatie uit het gesprek zal een voorontwerp worden gemaakt. In het voorontwerp wordt een concreet voorstel gedaan voor een product. Er zal duidelijk worden gemaakt wat u kunt verwachten en wat het u gaat kosten. Ook algemene informatie is in het voorontwerp te vinden. Het voorontwerp zal u per email worden toegestuurd. U wordt telefonisch op de hoogte gesteld als het voorontwerp verstuurd is. Op verzoek kan het voorontwerp ook per post of persoonlijk bezorgd worden.

Instemming
U kunt het voorontwerp rustig doornemen en bekijken of het ontwerp ook daadwerkelijk is wat u voor ogen heeft. Vaak kan een extra gesprek veel onduidelijkheden verhelderen. Als hetgeen wat in het ontwerp staat helemaal overeenkomt met uw wensen, dan kunt u instemmen met de opdracht. U wordt dan verzocht het ontwerp te ondertekenen.  

Realisatie opdracht
Na instemming zal de opdracht worden uitgevoerd. Wij evalueren voortdurend tussentijds over de voortgang van de opdracht. Hierbij geldt het voorontwerp als leidraad. 

Oplevering
Binnen de afgesproken termijn wordt de opdracht opgeleverd. Na oplevering volgt een evaluatiegesprek. Na de oplevering kunt u altijd terecht bij ons voor extra service en informatie.

 

afb1
hand