COAM Advies
| Algemeen | Presentatie | Website | Bedrijfsplan | Freelance |


COAM Advies
Regentesselaan 21
7316 AB Apeldoorn

 

oranjepark

Definite bedrijfsplan

Definitie bedrijfsplan
Een bedrijfsplan is een rapport waarin staat wat u wilt bereiken en hoe u het wilt bereiken. COAM kan voor u een bedrijfsplan maken. De punten die u wilt bereiken worden doelstellingen genoemd. U kunt de doelstellingen bereiken door middel van een strategie. Een strategie is een bepaalde koers die u vaart met uw bedrijf. U kunt bijvoorbeeld kiezen om met een lage prijs zo veel mogelijk klanten te lokken.

Opzet bedrijfsplan
De precieze opzet hangt af van het soort bedrijfsplan dat u wilt hebben, maar in grote lijnen zijn de onderdelen van bedrijfsplannen gelijk. Een bedrijfsplan begint met een interne analyse. Deze gaat over uw bedrijf. COAM zal onder andere in het bedrijfsplan schrijven wat het bedrijfsklimaat is. Op de interne analyse volgt een externe analyse over de omgeving van uw bedrijf. Hierin staat bijvoorbeeld wie uw belangrijkste concurrenten zijn en wat de verwachting van de markt is. Naar aanleiding daarvan wordt bepaald wat er verbeterd kan worden in de vorm van doelstellingen. Tot slot wordt er een strategie bedacht hoe de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

Waarvoor een bedrijfsplan?
Een bedrijfsplan wordt gebruikt als leidraad bij de bedrijfsvoering. Het is een routekaart naar succes. In een bedrijfsplan wordt met alles rekening gehouden. Dit komt omdat alle interne en externe factoren van uw bedrijf in het bedrijfsplan zijn meegenomen. U heeft overzichtelijk vast staan waar u met uw bedrijf heen wilt. Naderhand kunt u analyseren of het ook daadwerkelijk gegaan is zoals u had gewild. COAM kan voor u een bedrijfsplan opstellen.

afb1
hand